Universidad de Vigo Galego | Castellano

Facultad de Bellas Artes de Pontevedra, Universidad de Vigo

Facultade de
BELAS ARTES
 
Ofertas de titulacións
 
Estudantes
 
Mediateca
 
Sistema de garantía de calidade
 
 
 
 
Facultade de Belas Artes de Pontevedra.
R/ Maestranza, 2
36002 Pontevedra

sdfba@uvigo.es
986 80 18 00
‣ Información xeral
Organización académica


Equipo decanal

Decana  
Silvia García Gonzalez
silviagarcia@uvigo.es

Vicedecana de organización académica
Susana Cendán Caaveiro
scendan@uvigo.es

Vicedecano de relacións internacionais

Carlos Tejo Veloso
internacional.bbaa@uvigo.es

Vicedecano de Imaxe e Calidade
Marcos Dopico Castro
mdopico@uvigo.es

Secretaria académica

Ana María Suárez Mariño
sacba@uvigo.es

Secretaría do Decanato

Maximino Villaverde Rodríguez
sdfba@uvigo.esComisión de garantía da calidade

Presidenta
Silvia García Gonzalez (Decana)

Secretario, responsable de calidade e Coordinador do Grao en Belas Artes
Marcos Dopico Castro (Equipo Decanal)

Coordinadora da titulación Master en Arte Contemporánea, Creación e Investigación

Coordinador da titulación Master en Libro Ilustrado e Animación Audiovisual

Enlace de Igualdade 

Representante do profesorado

Representantes do estudantado 
Pilar Picas Abella  (Estudante de Grao)

Representante do estudantado egresado
Román Corbato Pérez

Administrador do centro
Pilar Lores Baena (Representante do administrador do centro en quen delega as súas funcións)

Representante da sociedade
Carlos Rosón VarelaComisión permanente

Presidenta 
Silvia García Gonzalez (Decana)

Secretaria
Ana María Suárez Mariño (Secretaria da Facultade)

Vocais   
Marcos Dopico Castro (Vicedecano de Imaxe e Calidade)
Susana Cendán Caaveiro (Vicedecana de Organización Academica e Profesorado)
Carlos Tejo Veloso (Vicedecano de Relacións Internacionais)
José Chavete Rodríguez (PDI)
Natividad Bermejo Arrieta (PDI)
Juan Carlos Meana Martínez (PDI)
Fernando Suárez Cabeza (PDI con vinculación non permanente)
Lucrecia María López Rubianes (PAS)
María Montserrat Martínez Molíns (Estudante)
Dimitri Pino Victorov (Estudante)
María Pilar Picas Abella (Estudante)Comisión de calidade, docencia e validacións

Presidenta 
Silvia García Gonzalez (Decana)

Secretaria 
Ana María Suárez Mariño (Secretaria da Facultade)

Vocais    
Susana Cendán Caaveiro (Vicedecana de organización académica)
Ignacio Pérez-Jofre Santesmases (PDI)
Araceli Liste Fernández (PDI)
José Chavete Rodríguez (PDI)
Fernando Suárez Cabeza (PDI non permanente)
María del Pilar Lores Baena  (PAS)
María Montserrat Martínez Molíns (Estudante)
Dimitri Pino Victorov (Estudante)
María Pilar Picas Abella (Estudante)Comisión de relacións internacionais

Presidenta     
Silvia García Gonzalez (Decana)

Secretario  
Carlos Tejo Veloso (Vicedecano de relacións internacionais)

Vocais    
Anne Heyvaert (Coordinadora Erasmus)
Yolanda Herranz Pascual (PDI)    
Natividad Bermejo Arrieta (PDI)
Antonio Bandera Vera (PDI)
Maximino Villaverde Rodríguez  (PAS)
María Montserrat Martínez Molíns (Estudante)
María Pilar Picas Abella (Estudante)Comisión de cultura e actividades complementarias
           
Presidenta 
Silvia García Gonzalez (Decana)

Secretaria
Ana María Suárez Mariño (Secretaria da Facultade)

Vocais   
Carlos Tejo Veloso  (Vicedecano de Relacións Internacionais)
Lola Dopico Aneiros (Vicedecana de asuntos externos)
Xosé Manuel Buxan Brán (PDI)                    
Franciso Javier Tudela Saez de Pipaón (PDI)
Fernando Suárez Cabeza  (PDI con vinculación non permanente)
Francisco Javier Fernández Martínez  (PAS)
María Montserrat Martínez Molíns (Estudante)
Dimitri Pino Victorov (Estudante)
María Pilar Picas Abella (Estudante)Comisión ambiental Campus Green

Presidenta
Silvia García Gonzalez (Decana)

Secretaria
Ana María Suárez Mariño (Secretaria da Facultade)

Vocais   
Juan Carlos Meana Martínez (PDI)
Fernando Suárez Cabeza (PDI)
Lucrecia María López Rubianes (PAS)
Vanesa Mosquera Cabanas (Estudante)
Catarina Mosquera Pena (Estudante)
Román Corbato Pérez (Estudante)Comisión académica do Máster en Libro Ilustrado e Animación Audiovisual

Presidente 
José Chavete Rodríguez

Secretario 
Juan Carlos Meana Martínez

Comisión de Calidade do Centro
Marcos Dopico Castro

Vocais
Fortunato Rodríguez Fernández
Juan Couto Palmeiro
Sol Alonso Romera
Fernando Suárez CabezaComisión académica do Máster en Arte Contemporánea. Creación e Investigación
   
Presidenta 
Anne Heyvaert    

Secretaria 
Susana Cendán Caaveiro   

Vocais 
Marcos Dopico Castro (Representante de Calidade)
Ignacio Barcia Rodríguez
Fernando Suárez Cabeza
Alberto Ruíz de Samaniego
Marisa Luisa Fernández OliveiraComisión de doutoramento en Arte Contemporánea. Creación e Investigación

Presidente 
Ignacio Barcia Rodríguez
     
Secretaria 
Almudena Fernández Fariña
      
Vogais
Ana Soler Baena
Antonio Bandera Vera
Alberto Ruíz de Samaniego
Marina Núñez Jiménez
Natividad Bermejo Arrieta