Universidad de Vigo Galego | Castellano

Facultad de Bellas Artes de Pontevedra, Universidad de Vigo

Facultade de
BELAS ARTES
 
Ofertas de titulacións
 
Estudantes
 
Mediateca
 
Sistema de garantía de calidade
 
 
 
 
Facultade de Belas Artes de Pontevedra.
R/ Maestranza, 2
36002 Pontevedra

sdfba@uvigo.es
986 80 18 00
‣ Información xeral
Organización académica


Equipo decanal

Decana
Silvia García Gonzalez
silviagarcia@uvigo.es

Vicedecano de relacións internacionais

Carlos Tejo Veloso
internacional.bbaa@uvigo.es

Vicedecano de Imaxe e Calidade
Marcos Dopico Castro
mdopico@uvigo.es 

Vicedecana de organización académica
Begoña Paz García
begpaz@gmail.com

Secretaría académica

Maximino Villaverde Rodríguez
sdfba@uvigo.es

Negociado de Asuntos Xerais (Secretaría do Decanato)

Maximino Villaverde Rodríguez
sdfba@uvigo.es



Comisión de garantía da calidade

Presidenta
Silvia García Gonzalez (Decana)

Secretario, responsable de calidade e Coordinador do Grao en Belas Artes
Marcos Dopico Castro (Equipo Decanal)

Coordinadora da titulación Master en Arte Contemporánea, Creación e Investigación

Coordinador da titulación Master en Libro Ilustrado e Animación Audiovisual

Enlace de Igualdade 

Representante do profesorado
Ignacio Barcia Rodríguez

Representantes do estudantado 
Pilar Picas Abella  (Estudante de Grao)

Representante do estudantado egresado
Román Corbato Pérez

Administradora do centro
Luz Gallego Ruza 

Representante da sociedade
Carlos Rosón Varela



Comisión permanente

Presidenta 
Silvia García Gonzalez (Decana)

Secretario
Maximino Villaverde Rodríguez (Secretaría da Facultade)

Vocais   
Marcos Dopico Castro (Vicedecano de Imaxe e Calidade)
Pendente de nomeamento (Vicedecanato de Organización Académica e Profesorado)
Carlos Tejo Veloso (Vicedecano de Relacións Internacionais)
José Chavete Rodríguez (PDI)
Natividad Bermejo Arrieta (PDI)
Juan Carlos Meana Martínez (PDI)
Fernando Suárez Cabeza (PDI con vinculación non permanente)
Lucrecia María López Rubianes (PAS)
Diego Rodríguez Cordeiro (Estudante)
Alesánder Gómez Buceta (Estudante)
Ignacio Rivoira González (Estudante)



Comisión de relacións internacionais, cultura e actividades

Presidenta     
Silvia García Gonzalez (Decana)

Secretario  
Maximino Villaverde Rodríguez (Secretaría da Facultade)

Vocais    
Anne Heyvaert (Coordinadora Erasmus)
Carlos Tejo Veloso (PDI)    
Susana Cendán Caaveiro (PDI)
José Chavete Rodríguez (PDI)
Fernando Suárez Cabeza (PDI)
Andrés Pinal González (PAS)
Ignacio Rivoira González (Estudante)
María Pilar Picas Abella (Estudante)


Comisión ambiental Campus Green

Presidenta
Silvia García Gonzalez (Decana)

Secretaria
Ana María Suárez Mariño (Secretaria da Facultade)

Vocais   
Juan Carlos Meana Martínez (PDI)
Fernando Suárez Cabeza (PDI)
Lucrecia María López Rubianes (PAS)
Vanesa Mosquera Cabanas (Estudante)
Catarina Mosquera Pena (Estudante)
Román Corbato Pérez (Estudante)



Comisión académica do Máster en Libro Ilustrado e Animación Audiovisual

Presidente 
José Chavete Rodríguez

Secretario 
Juan Carlos Meana Martínez

Comisión de Calidade do Centro
Marcos Dopico Castro

Vocais
Fortunato Rodríguez Fernández
Juan Couto Palmeiro
Sol Alonso Romera
Fernando Suárez Cabeza



Comisión académica do Máster en Arte Contemporánea. Creación e Investigación
   
Presidenta 
Anne Heyvaert    

Secretaria 
Mar Rodríguez Caldas

Vocais 
Marcos Dopico Castro (Representante de Calidade)
Consuelo Matesanz Pérez
Juan Carlos Román Redondo
Javier Tudela Sáenz de Pipaón
Juan Loeck Hernández



Comisión de doutoramento en Arte Contemporánea. Creación e Investigación

Presidente 
Juan Carlos Meana Martínez
     
Secretaria 
Almudena Fernández Fariña
      
Vogais
Ana Soler Baena
Antonio Bandera Vera
Alberto Ruíz de Samaniego
Ignacio Barcia Rodríguez
María José Pérez Fabello


Comisión de Compensación

Presidente
Marcos Dopico Castro (Coordinador titulación)

Vogais
Susana Cendán Caaveiro (Área de Historia da Arte)
Araceli Liste Fernández (Área de debuxo)
José Chavete Rodríguez (Área de escultura)
Pilar Picas Abella (Estudante)


Comisión de Máster en Deseño e Dirección Creativa de Moda

Presidenta
Dolores Dopico Ameiros
     
Secretario
Antonio Bandera Vera
      
Vogais
Marcos Dopico Castro (Representante de Calidade)
Silvia García González
Susana Cendán Caaveiro
Fernando Suárez Cabeza